Skodje Kultur og idrettshall


Skodje kulturhus

Skodje Kultur og idrettshall

Elektro- tele/datainstallasjon til nybygg på Skodje. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca 80 millioner. Det største prosjektet Storm Elektro Vest har hatt. Prosjektet ble ferdigstilt september 2010.